Pomoc Frankowiczom Warszawa

Kancelaria zajmuje się pomocą osobom posiadającym kredyty :

  • indeksowane
  • denominowane

Na wstępie oferujemy Państwu analizę umowy kredytowej w celu określenia zasadności podjęcia dalszych działań takich jak unieważnienia umowy, odfrankowienie kredytu lub negocjacje z bankiem w celu zawarcia ugody.

Na tym etapie możemy oszacować wysokość ewentualnej nadpłaty oraz zaproponować najskuteczniejsze działania aby osiągnąć zamierzony rezultat.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zapisów umowy kredytowej jesteśmy w stanie przedstawić Państwu warunki dalszej współpracy oraz potencjalne korzyści wybranego rozwiązania.