Nowelizacja prawa upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dzisiaj trochę wiedzy odnośnie samego złożenia wniosku o upadłość. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane jest zazwyczaj poprzez wniosek dłużnika, choć ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku przez wierzyciela (w niniejszym tekście skupię się jednak na postępowaniu inicjowanym na wniosek dłużnika). Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który dostępny jest do Czytaj dalej…

Nowelizacja prawa upadłościowego. Wstęp.

„Upadłość” – to hasło, które wywołuje w nas różne reakcje. Zagadnienie to może dotyczyć nas wszystkich, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jedni upatrują w nim dobrodziejstwa i możliwości nowego życia, w którym nie są obciążeni nadmiernymi zobowiązaniami finansowymi, a którym aktualnie nie są w stanie podołać. Inni zaś, traktują Czytaj dalej…

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – KROK PO KROKU. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 20.08.2019R.

Tak jak zapowiedziałam, dzisiaj przedstawię Wam zmiany w postępowaniu cywilnym jakie zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw, tj. 20 sierpnia 2019 roku. Najważniejsze zmiany wchodzące wkrótce w życie to: Dopuszczalność przeprowadzenia jawnego posiedzenia w przedmiocie odmowy przyjęcia przez sąd okręgowy sprawy przekazanej Czytaj dalej…

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KROK PO KROKU – WPROWADZENIE

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – KROK PO KROKU. WPROWADZENIE. W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (druk sejmowy Nr 3147) ⚖️.Oznacza to, że już w najbliższym czasie postępowanie cywilne przejdzie szereg zmian, które mają Czytaj dalej…