Nowelizacja prawa upadłościowego. Wstęp.

„Upadłość” – to hasło, które wywołuje w nas różne reakcje. Zagadnienie to może dotyczyć nas wszystkich, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jedni upatrują w nim dobrodziejstwa i możliwości nowego życia, w którym nie są obciążeni nadmiernymi zobowiązaniami finansowymi, a którym aktualnie nie są w stanie podołać. Inni zaś, traktują Czytaj dalej…