Nowelizacja prawa upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dzisiaj trochę wiedzy odnośnie samego złożenia wniosku o upadłość. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane jest zazwyczaj poprzez wniosek dłużnika, choć ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku przez wierzyciela (w niniejszym tekście skupię się jednak na postępowaniu inicjowanym na wniosek dłużnika). Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który dostępny jest do Czytaj dalej…