• Graniczna 2 lok. U/1.08 Nadarzyn

ZAKRES NASZYCH USŁUG CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

Witamy w świecie naszej firmy

Jesteśmy zespołem obsługującym Klientów w Warszawie jak i na terenie całego Kraju. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat praktyki zawodowej pozwala nam reprezentować Klienta w zgodzie z jego najlepszym interesem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Zapraszamy do współpracy!

Zakres naszych usług Co możemy dla ciebie zrobić

Kancelaria obsługuje klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Oferujemy rzetelne doradztwo prawne zarówno w formie porad prawnych, opinii, reprezentacji jak i stałej obsłudze prawnej. Nasze działania oparte są o solidną wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe.

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to bardzo szeroka gałąź prawa, która określa między innymi takie zagadnienia jak:

 • pozwy o zapłatę
 • pozwy o roszczenia wynikające z umów
 • odszkodowania lotnicze
 • pozwy o ochronę dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie
 • kredyt konsumencki
 • windykacja należności
 • służebności

W naszej kancelarii szczegółowo analizujemy okoliczności każdej sprawy i stosujemy optymalne rozwiązania tak, aby uzyskać najkorzystniejsze rezultaty bez zbędnych kosztów i czasochłonnych postępowań.

 

Kredyty Frankowe

Kancelaria zajmuje się pomocą osobom posiadającym kredyty :
• indeksowane
• denominowane
Na wstępie oferujemy Państwu analizę umowy kredytowej w celu określenia zasadności podjęcia dalszych działań takich jak unieważnienia umowy, odfrankowienie kredytu lub negocjacje z bankiem w celu zawarcia ugody.
Na tym etapie możemy oszacować wysokość ewentualnej nadpłaty oraz zaproponować najskuteczniejsze działania aby osiągnąć zamierzony rezultat.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zapisów umowy kredytowej jesteśmy w stanie przedstawić Państwu warunki dalszej współpracy oraz potencjalne korzyści wybranego rozwiązania.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jednoznacznie określa osoby powołane do dziedziczenia, lecz niejednokrotnie w przypadku występowania testamentów, wydziedziczenia, darowizny całość może wydawać się dość skomplikowana dla osób bez doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie.
Proponujemy Państwu pomoc w analizie i przeprowadzeniu postępowania z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

 • testamenty
 • unieważnienie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • podział majątku
Prawo rodzinne

W tej dziedzinie prawa liczy się bardzo duża wrażliwość i subtelność z uwagi na towarzyszące emocje. Nasza kancelaria zachowuje najwyższe standardy etyki zawodowej tak aby nasi Klienci i ich rodziny mogły skorzystać ze wszystkich rozwiązań przewidzianych prawem, między innymi:
• rozwód
• separacja
• alimenty
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
• ustalenie kontaktów z dzieckiem
• rozdzielność majątkowa
• podziały majątku
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w postępowaniu rozwodowym jak i każdej innej sprawie rodzinnej oferujemy Państwu opiekę psychologiczną w trakcie trwania postępowania.
Zależy nam aby czuli się Państwo bezpiecznie i otrzymali wszelkie możliwe wsparcie w tym wymagającym okresie.

Wynagrodzenie

Dokładamy wszelkich starań, żeby byli Państwo zadowoleni z usług Kancelarii. Wynagrodzenie jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem, co wynika wprost z art. 16 ustawy prawo o adwokaturze.
Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z góry, wszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.
Wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty ekspertyz i analiz, koszty tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp).
Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i gwarantujemy wyważone koszty współpracy, które każdorazowo uzgadniamy przed podjęciem się prowadzenia konkretnej sprawy. Klienci zawsze są informowani o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o ocenie szans ich powodzenia.


Możliwe są przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

– ryczałtowe (ryczałt) –umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy, a umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

– godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę przy danej sprawie. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

– za sukces (tzw. success fee) –wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania przez kancelarię sprawy. Taką formę rozliczeń stosowana jest jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Przepisy prawa obowiązującego zakazują adwokatowi zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata będzie płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy.


Szacunkowy koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi kwotę 300 PLN brutto. Porada obejmuje jedno, około godzinne spotkanie. W razie, gdyby zdecydowali się Państwo powierzyć kancelarii dalsze prowadzenie sprawy, koszt porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy czy też sporządzenia pisma procesowego zależy od stopnia skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. Koszt prowadzenia sprawy sądowej jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności.

W celu uzyskania informacji o orientacyjnej wysokości wynagrodzenia proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 794 555 375 ,pocztą elektroniczną biuro@adwokat-sady.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego.